210 2312000

Τι είναι δυναμό;

Το δυναμό (alternator) είναι μία γεννήτρια ρεύματος, που σκοπός της είναι να φορτίζει τη μπαταρία του οχήματος και να τροφοδοτεί το υπόλοιπο ηλεκτρικό σύστημα με ρεύμα, καθώς βρίσκεται σε λειτουργία.
Η μπαταρία καθώς και το υπόλοιπο ηλεκτρικό σύστημα ενός οχήματος λειτουργούν με συνεχές ρεύμα. Στα πρώτα αυτοκίνητα τα δυναμό παρήγαγαν κανονικά συνεχές ρεύμα. Οι όλο και αυξανόμενες ανάγκες των σύγχρονων οχημάτων οδήγησαν τους κατασκευαστές στη χρησιμοποίηση σύγχρονης γεννήτριας εναλλασσόμενου ρεύματος που κατόπιν ανόρθωσης το μετατρέπουν σε συνεχές. Έτσι άλλαξε και η ονομασία τους από δυναμό σε εναλλακτήρες (αγγλικός όρος «alternator»). Παρόλα αυτά περισσότερο επικρατεί ακόμη και σήμερα ο όρος δυναμό.
Ο εναλλακτήρας (Ε.Ρ.) σε σχέση με το δυναμό (Σ.Ρ.) έχει πολλά πλεονεκτήματα όπως π.χ.
1. Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
2. Μικρότερο βάρος και μέγεθος (για την ίδια ισχύ)
3. Μεγαλύτερος βαθμός απόδοσης
4. Μικρότερο κόστος κατασκευής
5. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και στο ρελαντί

Περισσότερες πληροφορίες;

Πατήστε στο πλήκτρο επικοινωνία και επιλέξτε έναν τρόπο να επικοινωνήσετε μαζί μας
crossmenu