Όροι Εγγύησης

 

  1. Η χρονική περίοδος της εγγύησης αρχίζει από τη στιγμή που παραδίδεται το προιόν από την εταιρία μας.
  2. Στο προιόν αναγράφεται πάντοτε η ημερομηνία διάθεσής του, ώστε να μην υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα, σε περίπτωση απώλειας του εκάστοτε παραστατικού.
  1. Η εγγύηση καλύπτει μόνο ελαττωματικό προιόν και όχι βλάβη που έχει προκληθεί από εξωγενείς παράγοντες. (π.χ. διαρροή λαδιού κινητήρα και εισροή στο προιόν, ανάποδη σύνδεση πολικότητας, ελαττωματικός διακόπτης, ζόρισμα εκκινητή λόγω μηχανικής βλάβης του κινητήρα κ.τ.λ.)
  2. Η εγγύηση δεν καλύπτει έξοδα συνεργείου εξαγωγής και επανατοποθέτησης του προιόντος στο όχημα.
  3. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που έχει γίνει παρέμβαση στο προιόν από άλλον εκτός από τεχνικό της εταιρίας μας.
  4. Η εγγύηση προβλέπει επισκευή προιόντος, και όχι αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων.
  5. Έξοδα αποστολής καλύπτονται μόνο σε περίπτωση δυσλειτουργίας λόγω ελαττωματικού προιόντος.

Περισσότερες πληροφορίες?

Πατήστε στο πλήκτρο επικοινωνία και επιλέξτε έναν τρόπο να επικοινωνήσετε μαζί μας