210 2312000

Όροι Εγγύησης

Όροι Εγγύησης

  1. Η χρονική περίοδος της εγγύησης αρχίζει από τη στιγμή που παραδίδεται το προϊόν από την εταιρία μας.
  2. Στο προϊόν αναγράφεται πάντοτε η ημερομηνία διάθεσής του, ώστε να μην υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα, σε περίπτωση απώλειας του εκάστοτε παραστατικού.
  3. Η εγγύηση καλύπτει μόνο ελαττωματικό προϊόν και όχι βλάβη που έχει προκληθεί από εξωγενείς παράγοντες. (π.χ. διαρροή λαδιού κινητήρα και εισροή στο προϊόν, ανάποδη σύνδεση πολικότητας, ελαττωματικός διακόπτης, ζόρισμα εκκινητή λόγω μηχανικής βλάβης του κινητήρα κ.τ.λ.)
  4. Η εγγύηση δεν καλύπτει έξοδα συνεργείου εξαγωγής και επανατοποθέτησης του προϊόντος στο όχημα.
  5. Η εγγύηση δεν ισχύει σε περίπτωση που έχει γίνει παρέμβαση στο προϊόν από άλλον εκτός από τεχνικό της εταιρίας μας.
  6. Η εγγύηση προβλέπει επισκευή προϊόντος, και όχι αντικατάσταση ή επιστροφή χρημάτων.
  7. Έξοδα αποστολής καλύπτονται μόνο σε περίπτωση δυσλειτουργίας λόγω ελαττωματικού προϊόντος.

Περισσότερες πληροφορίες;

Πατήστε στο πλήκτρο επικοινωνία και επιλέξτε έναν τρόπο να επικοινωνήσετε μαζί μας
crossmenu