Ανορθώτριες Δυναμό

Ένα σημαντικό εξάρτημα του δυναμό είναι η ανορθωτική διάταξη.

Είναι αναγκαία για τη μετατροπή του παραγόμενου εναλλασσόμενου ρεύματος σε συνεχές, που απαιτεί το ηλεκτρικό σύστημα των οχημάτων.

Διαθέτουμε ανορθώτριες καινούριες και έχουμε και τη δυνατότητα ανακατασκευής δυσεύρετων ανορθωτικών διατάξεων.

Περισσότερες πληροφορίες?

Πατήστε στο πλήκτρο επικοινωνία και επιλέξτε έναν τρόπο να επικοινωνήσετε μαζί μας