Ανακατασκευή Power Trim

Στη Kalaher αναλαμβάνουμε την ποιοτική ανακατασκευή power trim.

Η διαδικασία ανακατασκευής power trim είναι:

  1. Πλήρες αποσυναρμολόγηση του power trim σε όλα τα επιμέρους εξαρτήματα.
  2. Εντοπισμός βλάβης και δυνατότητα κοστολογίου.
  3. Πλύσιμο με ειδικό χημικό υγρό, αμμοβολή, ειδικό μονωτικό βερνίκι, επιμετάλλωση, και βάψιμο όλων των επιμέρους εξαρτημάτων.
  4. Αντικατάσταση ψυκτρών (κάρβουνων).
  5. Αντικατάσταση δαχτυλιδιού-ρουλεμάν.
  6. Ευθυγράμμιση ρότορα (πομπίνας).
  7. Έλεγχος καλής λειτουργίας.

Περισσότερες πληροφορίες?

Πατήστε στο πλήκτρο επικοινωνία και επιλέξτε έναν τρόπο να επικοινωνήσετε μαζί μας